مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 مهلت ارسال اطلاعات در سامانه صورت معاملات فصلی از سال 1396 به بعد، تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل می باشد.لذا برای فصل پاییز 97، مهلت ارسال گزارش معاملات فصلی تا 15 بهمن می باشد.

سامانه دریافت الکترونیکی اطلاعات معاملات مودیان : ttms11.tax.gov.ir

منبع : پرتو حسابداری |مهلت ارسال اطلاعات در سامانه صورت معاملات فصلی
برچسب ها : معاملات ,فصلی ,سامانه ,اطلاعات ,مهلت ,مهلت ارسال ,معاملات فصلی ,صورت معاملات ,سامانه صورت ,ارسال اطلاعات ,مهلت ارسال اطلاعات